რეკლამა
რუსული ენის თვითმასწავლებელი წიგნი
წიგნი წარმოადგენს დამხმარე სახელმძღვანელოს. ის პრაქიკული დანიშნულებისაა. გრამატიკული მასალა დაყვანილია იმ მინიმუმამდე, რომლის ცოდნაც სრულიად აუცილებელია მეორე ენის შეგნებულად შესწავლისთვის. მთელი მასალის შერჩევასა და დამუშავებას საფუძვლად უდევს ის სპეციფიკური თავისებურებანი, რომელსაც ადგილი აქვთ ქართველის მიერ რუსული ენის შესწავლის პროცესში.

რუსული მართლწერა ქართულთან შედარებით ძნელია, მაგრამ არც ისე რთულია, მას აქვს თავისი კანონზომიერებანი, რომელთა გაგებაც ძალიან აადვილებს წერის წესების ათვისებას. ამ წიგნში მთელი მასალა ისეა ახსნილი და წარმოდგენილი, რომ მაქსიმალურად შეუწყოს ხელი მართლწერის ჩვევების გამომუშავებას. ამ მხრივ ეს წიგნი კარგ სამსახურს გაუწევს მათაც, ვინც რუსულად დამაკმაყოფილებლად მეტყველებს, მაგრამ მისი წერის კულტურა დახვეწას საჭიროებს.

წიგნის ავტორის, ელისო კეზუას თქმით, ეს არის წიგნი თვითმასწავლებელი, რადგან სავარჯიშოების პასუხები მოთავსებულია წიგნის ბოლოში.

წიგნის შეძენა შეგიძლიათ „ბიბლუსის“ ქსელში, „წიგნის სამყაროში“, მაღაზია „Laterna“-ში და „წიგნები ბათუმში“.

წიგნის ღირებულებაა 15 ლარი.

ელისო კეზუამ დაამთავრა მოსკოვის პედაგოგიური სახელმწიფო უნივერსიტეტი. რამდენიმე წელი მუშაობდა პედაგოგად ქალაქ მოსკოვში. წარმატებით ჩააბარა მასწავლებელთა კომპეტენციის დადასტურების გამოცდა რუსულ ენაში, აგრეთვე არის რუსული ენის ცენტრის დამფუძნებელი.

შემოგვიერთდით ფეისბუკზე