რეკლამა
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტის საჯარო განხილვა
შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი. 27 ნოემბერი, 2019

12:30 – 13:00 რეგისტრაცია;

13:00 – 13:15 მისალმება; NDI-ის ადგილობრივი თვითმმართველობის
პროგრამის გაცნობა;

13:15 – 13:45 მერიის მიერ 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტისა და 2020-2023 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტის პრეზენტაცია;

13:45 – 14:15 დისკუსია;

14:15 – 14:30 საკრებულოს ფრაქციის „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო“ მიერ მოსახლეობასთან შეხვედრების შედეგად გამოვლენილი პრიორიტეტებისა და საბიუჯეტო ინიციატივების პრეზენტაცია;

14:30 – 14:45 საკრებულოს ფრაქციის „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ მიერ მოსახლეობასთან შეხვედრების შედეგად გამოვლენილი პრიორიტეტებისა და საბიუჯეტო ინიციატივების პრეზენტაცია;

14:45 – 15:00 საკრებულოს ფრაქციის „ევროპული საქართველოს“ მიერ მოსახლეობასთან შეხვედრების შედეგად გამოვლენილი პრიორიტეტებისა და საბიუჯეტო ინიციატივების პრეზენტაცია;

15:00 – 15:15 გენდერული თანასწორობის საბჭოს მიერ მოსახლეობასთან ფოკუს-ჯგუფის კვლევის შედეგად გამოვლენილი პრიორიტეტებისა და საბიუჯეტო ინიციატივების პრეზენტაცია;

15:15 – 15:30 ადგილობრივი სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების რეკომენდაციებისა და საბიუჯეტო ინიციატივების პრეზენტაცია;

15:30 – 15:50 დისკუსია;

15:50 – 16:00 შეხვედრის შეჯამება/უკუკავშირის ფორმების შევსება.