რეკლამა
რა დანიშნულება აქვს წყლის ტუმბოს?
წყალმომარაგების სისტემების ერთ-ერთი ძირითადი შემადგენელი ნაწილი სხვადასხვა დანიშნულების ტუმბოებია. არსებობს წყლის საცირკულაციო ტუმბოები. ასევე წყალსაქაჩი, სადრენაჟე, ფეკალური მასების და ჭაბურღილის ტუმბო. მძლავრი სატუმბე სადგურები (ბუსტერები) აუცილებელია მაღალსართულიან საცხოვრებელ სახლებში, სასტუმროებსა და სხვადასხვა სახის დაწესებულებებში. ანუ იქ, სდაც წყლის მოხმარება და სართულების რაოდენობა ბევრია. სატუმბე სადგურის შერჩევა ხდება შენობის სიმაღლისა და ბინების რაოდენობის გათვალისწინებით. სპეციალისტები ითვალისწინებენ ოჯახის მიერ წყლის საშუალო მოხმარებასაც. საცირკულაციო ტუმბოები კი გათბობის კონტურში წყლის ცირკულაციას უზრუნველყოფენ.

თანამედროვე ტუმბოები გამოირჩევა ხმაურის დაბალი დონით. ისინი ენერგოდამზოგი და ხანგრძლივი მოხმარებისაა.

სად შევიძინოთ წყლის ტუმბო?

თერმოინდუსტრია საცირკულაციო ტუმბოების ფართო არჩევანს გთავაზობთ. მთავარი მომწოდებელი, ევროპული მწარმეობლი IMP Pumps გახლავთ. კომპანია ტუმბოების ექსპორტს მსოფლიოს 60 ქვეყანაში ახორციელებს. პროდუქცია 100%-ით ევროპული წარმოებისაა. აქვს ISO 9001:2015 სერტიფიკატი. გარანტირებული მხარდაჭერა.

სველი როტორის მქონე საცირკულაციო ტუმბოები სამი სხვადასხვა სიმძლავრისაა. რომლის მართვაც კორპუსზე განლაგებული გადამრთველით ხდება. დანადგარის კორპუსი დამზადებულია თუჯისგან. ღერძი უჟანგავი მეტალის არის. ევროპული სტანდარტის შესაბამისად, აღნიშნული წყლის ტუმბოები გამოირჩევა ხმაურის დაბალი დონით. ინვენტორული ტუმბოები ენერგოდამზოგია.

არსებობს სტანდარტული (ბიუჯეტური) და თანამედროვე, სიხშირული მართვის სატუმბე სადგურები. ეს უკანასკნელი ენერგოდამზოგია და ზუსტად იმდენ ელექტრო ენერგიას მოიხმარს, რისი საჭიროებაც კონკრეტულ მომენტში არსებობს. რაც გამორიცხავს ჰიდრო დარტყმებს და წნევის არასასურველ ცვალებადობას. შესაბამისად, დანადგარი არ იტვირთება და მისი ექსპლოატაციის ხანგრძლივობაც იზრდება.

რა ღირს წყლის ტუმბოები?

ტუმბოების ფასი იცვლება მათი ხარისხისა და დანიშნულების მიხედვით. დანადგარის სიმძლავრე უნდა განისაზღვროს სპეციალისტის მიერ. გასათვალისწინებელია დანადგარის სწორი მონტაჟი. ექსპლოატაციის პროცესში ტუმბოს ელექტრო ნაწილში არ უნდა ჩავიდეს წყალი. კარგი ხარისხის ტუმბოებს აქვთ კონდესატის არხი. არასწორი მონტაჟი და მოხმარება დანადგარს ადვილად გამოიყვანს მწყობრიდან. რაც მომხმარებლისთვის დამატებით ხარჯია. წელიწადში ერთხელ სასურველია აგრეგატის მდგომარეობის და მუშაობის ხარისხის მონიტორინგი.