ვიდეო
დევნილთა დასახლებები პანდემიის პირობებში [ვიდეო]
დევნილთა განსახლების პროცესის მიუხედავად, მათი ნაწილი დღემდე ძველ, სიცოცხლისთვის საფრთხის შემცველ შენობებში ცხოვრობს.

შენობები იმდენად ამორტიზებულია, რომ აქ მყოფთათვის ჯანდაცვის რეკომენდაციების დაცვა შეუძლებელია.